Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18.11.2021 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru
„Gajowa - cmentarz”
18.11.2021 więcej
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła z 20 lipca 2021 r.
Burmistrza Miasta Jasła o ponownym wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica
Przemysłowo-Składowa część północno-zachodnia”
20.07.2021 więcej
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła z 15 kwietnia 2021 r.
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła
dla obszaru „Dzielnica Przemysłowo-Składowa część
północno zachodnia” w Jaśle
23.04.2021 więcej
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła z 15 września 2020 r.
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Jasła o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Gamrat – część
północna” w Jaśle
16.09.2020 więcej
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła z 15 września 2020 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru
„Dzielnica Przemysłowo-Składowa część
północno-zachodnia”
15.09.2020 więcej
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Jasła dla obszaru „Konopnickiej- Piłsudskiego”
13.07.2020 więcej
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Jasła dla obszaru „Kochanowskiego”
06.07.2020 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Gamrat – Nr 36” w Jaśle
03.07.2020 więcej
Ogłoszenie z dnia 27 stycznia 2020 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Warzyce I Nr 70”
28.01.2020 więcej
Ogłoszenie z 18.12.2019 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Gamrat - Nr 36" w Jaśle
19.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się